Over Corinne

“Relaties veroorzaken geen pijn of ongeluk, ze brengen aleen de pijn en het ongeluk naar buiten die in jou zitten”
~ Eckhart Tolle
Corinne van den Bergh

In de familie waarin ik opgroeide was helder communiceren niet makkelijk, mede door een vader die steeds slechthorender werd. Mijn gevoeligheid voor verstoringen in het contact werd een drijfveer om logopedie en spraak- en taalpathologie te studeren.

Ik heb in de eerste fase van mijn professionele loopbaan veel gewerkt met slechthorende kinderen, en kinderen met autisme. Sinds 20 jaar werk ik in een groot ziekenhuis in Amsterdam. Daar onderzoek en behandel ik onder andere mensen die als gevolg van neurologische aandoeningen communicatieproblemen hebben.
Ik haal er mijn voldoening uit hen intensief te ondersteunen bij het weer op gang brengen van hun communicatie met de buitenwereld. Maar daar is het niet bij gebleven.

Ik leidde tegelijkertijd een leven zoals dat van mij werd verwacht. Ik had een stress-en conflictarm huwelijk, met drie kinderen, veelal gericht op “hoe het hoort”. Het leven kabbelde voort. Blijkbaar had ik gekozen voor veiligheid en routine. Een “geolied faciliteitenkabinetje”, zoals mijn echtgenoot het noemde.
Ik had moeite om in contact te staan met mijn emoties en behoeften.
Liefde, genegenheid, opwinding, boosheid: ik kon niet altijd even goed onderscheiden wat iets met me deed.
En toen was daar de huwelijkscrisis. Een periode brak aan van zelftwijfel, wrok en frustratie, woede, verdriet en teleurstelling, angst en leegheid.
Mijn echtgenoot kon ik niet veranderen. Ik zag in dat ik zelf aan de slag moest en ging in therapie. Ik was zo gewend geraakt om buiten mezelf te kijken voor vervulling van mijn leven, dat ik geen zicht meer had op mijn eigen, ware essentie. Ik was totaal vergeten dat de sleutel voor geluk, verbinding, en het gevoel van veiligheid, in mezelf te vinden was.

Ik besloot me in te schrijven voor de studie School of Life (www.schooloflife.nl, en werd Levenstherapeut. Ik heb er op dieper niveau geleerd wie ik ben, en hoe ik vanuit mijn eigen ervaring en kwaliteiten, anderen kan begeleiden en hen opnieuw in hun kracht en energie kan zetten.

Ik deed ook veel yoga, mindulness, meditatie- en spirituele-relatie cursussen bij o.a. Jan Geurtz. Ik was daarbij ook enige tijd assistent van Jan, waardoor ik meer zicht kreeg op het gegeven dat relatieproblemen vooral voortkomen uit de pijn die in onszelf zit.

Inmiddels heb ik ook een internationale en fundamentele opleiding tot lichaamsgerichte psychotherapie bij het Netherlands Institute of Core Energetics (www.coreenergetica.nl) afgerond.
Het lichaam is zo fascinerend: zij spreekt haar eigen taal en liegt nooit. Er is meer aan de hand als een persoon bijvoorbeeld geen stem meer kan geven, of als hij/zij oppervlakkig ademhaalt, of bevroren raakt, of ziek wordt/ uit balans.
Waar ik als logopedist en spraak- en taalpatholoog lange tijd aan symptoombestrijding deed, werk ik nu met de héle mens, de geest en het lijf.
In dat verband gaat mijn fascinatie voor contact en connectie terug naar wat mensen écht willen, namelijk verbondenheid. Ik help mensen graag om de connectie met zichzelf, met hun bron die liefde is, weer te herstellen. Zodat je ook in een diepere verbinding kunt staan met anderen.

En mijn huwelijk?
Ik ben nog steeds getrouwd. Mijn relatie is wel veranderd omdat we beide zijn veranderd. Vóór de crisis in onze relatie hadden we de ander nodig om ons “heel” te voelen. Nu hebben we een relatie waarbinnen we niet voor elkaar hoeven te zorgen, maar er juist voor elkaar kunnen “zijn”, in liefdevol zijn en met respect voor elkaars behoeften en grenzen. En natuurlijk hebben we nog onze irritaties en mindere momenten.
We zijn er voor elkaar, in het hier en nu, en behouden tegelijkertijd onze vrijheid, gelijkwaardigheid en autonomie.