Disclaimer

Coressence, praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie
Versie februari 2021

Deze disclaimer is van toepassing op de website: www.coressence.nl

 

Informatie op deze website

We proberen de informatie op deze website actueel te houden. Ondanks deze inspanning is het mogelijk dat informatie op deze website onvolledig of verouderd is. De informatie op deze website verstrekken wij zonder enige garantie of waarborg. Aan de informatie op deze website kunnen geen rechten worden ontleend. Wij zijn niet aansprakelijk voor enig gevolg wegens het opvolgen of toepassen van de via deze website verkregen informatie.

 

Prijzen

Prijzen kunnen wijzigingen ondergaan. De geldende prijs is telkens de prijs zoals aangegeven op de website op het moment van uw aanmelding, of een ander moment waarop de overeenkomst is ontstaan. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van typefouten.

 

Gegevens

U bent zelf verantwoordelijk voor de gegevens die u aan ons verstrekt en het actueel houden daarvan. Op de verwerking van uw gegevens is bovendien onze privacyverklaring van toepassing.

 

Intellectueel Eigendomsrecht

Op alle inhoud, waaronder teksten, afbeeldingen, video’s, rust een intellectueel eigendomsrecht. Corinne van den Bergh-Raat is rechthebbende op deze inhoud. De inhoud op deze website mag zonder onze toestemming niet verveelvoudigd, gekopieerd, gewijzigd, verspreid of gepubliceerd worden, tenzij daar een wettelijke uitzondering voor bestaat.

 

Derden

Wij zijn niet aansprakelijk voor enige inhoud op websites van derden waarnaar door middel van een hyperlink verwezen wordt.

Links naar derden houden niet in elk geval een aanbeveling van die derde of de daar te vinden content of producten in. We zijn niet aansprakelijk voor gebroken links of enig gevolg van het volgen van de link. Inhoud op websites van derden kan immers veranderen zonder dat wij hiervan op de hoogte zijn.

 

Notice and take down

Treft u onrechtmatige content op onze website aan, dan vragen wij u vriendelijk dit aan ons te melden, zodat wij deze van de website kunnen verwijderen.

U kunt een melding maken door ons te e-mailen met de volgende gegevens:

  • URL waar de onrechtmatige content heeft aangetroffen
  • Korte omschrijving van de onrechtmatige content
  • Onderbouwing waarom de content volgens u onrechtmatig is en indien het om een inbreuk op een intellectueel eigendomsrecht gaat, wie de rechthebbende is
  • Uw naam en contactgegevens

 

Indien  de content evident onrechtmatig is zullen wij deze binnen 48 uur na uw melding verwijderen. Indien wij niet met enige zekerheid kunnen vaststellen dat de content onrechtmatig is, zullen wij hier onderzoek naar doen en u daarvan op de hoogte stellen. Mogelijk nemen wij contact met u op voor meer informatie.

 

Wijzigingen

De website en alle op de website te vinden pagina’s en informatie kunnen op elk moment wijzigingen ondergaan of verwijderd worden. Wijzigingen vinden plaats zonder voorafgaande kennisgeving daarvan. Wij garanderen niet dat deze website foutloos of ononderbroken zal functioneren.

 

Contact

Deze website is van Corinne van den Bergh-Raat, ingeschreven bij de KvK onder nummer 64033759.

Bij vragen of een notice and take down melding kunt u contact opnemen door een e-mail te sturen naar: info@coressence.nl