Privacyverklaring

Coressence, praktijk voor lichaamsgerichte psychotherapie
Versie februari 2021

In deze verklaring wil ik je laten weten dat ik zorgvuldig omga met jouw persoonlijke gegevens. Ik leg niet meer informatie vast dan voor contact en dienstverlening nodig is. Verzamelde persoonsgegevens worden niet aan derden verkocht of ter beschikking gesteld. Dit behoudens speciale omstandigheden, bijvoorbeeld als dit wettelijk vereist is of voor de dienstverlening noodzakelijk.

Als je mijn website www.coressence.nl bezoekt, dan bekijk je verschillende pagina’s, doe je misschien een aanvraag voor informatie of kennismaking via het contactformulier of via de mail. Daarbij laat je online sporen na en/of persoonlijke gegevens achter.

Ook bij het aangaan van een therapietraject worden persoonlijke gegevens gedeeld. Dat vraagt om bewust informeren en beveiligen. Als ondernemer ben ik verplicht om je te informeren over de omgang met je persoonsgegevens. Dat staat verwoord in deze Privacyverklaring.

Zorgvuldig en vertrouwelijk

Als je een vraag stelt via het contactformulier, gebruik ik je e-mailadres of telefoonnummer om contact met je op te nemen. De persoonlijke toelichting die je er eventueel bij vermeldt, wordt niet langer dan nodig in mijn mailbox bewaard. Ik verwijder periodiek deze gegevens. De mailbox werkt met versleutelde (TLS) verbinding en is beveiligd met een wachtwoord. Als je je aanmeldt voor een eventuele toekomstige nieuwsbrief gebruik ik je gegevens alleen voor dat doel. Over dat alles hieronder in detail meer.

 

Welke persoonsgegevens betreft het?

Doordat je de website bezoekt, een contactformulier invult, of je aanmeldt voor een nieuwsbrief, worden je persoonsgegevens verwerkt: voor- en achternaam, telefoonnummer, e-mailadres en gegevens over je activiteiten op de website. Als je diensten van me afneemt, zoals therapie of groepstherapie, dan bewaar ik ook andere persoonlijke gegevens zoals je adres, geboortedatum, of dat wat nodig is voor de begeleiding. Daarover in het Therapiedossier meer.

 

Waarom worden die opgevraagd?

Om contact met je op te nemen en om de dienstverlening te kunnen uitvoeren (therapie, groepstherapie, coaching, workshop). Ik gebruik je naam en contactgegevens om contact te onderhouden en je te informeren over relevante, aan de begeleiding gerelateerde zaken. Alle gegevens die je per mail deelt, sla ik zorgvuldig op. Je gegevens kunnen ook gebruikt worden om nieuwsbrieven te versturen (als je je daarvoor hebt ingeschreven) of je anderszins te informeren over mijn bedrijfsactiviteiten, en om bezoekersgedrag te analyseren ter verbetering van de website.

Je gegevens worden niet verkocht aan anderen.

 

Gegevens delen met derden

Je persoonsgegevens worden uitsluitend gedeeld met derden als dat noodzakelijk is vanwege een wettelijke verplichting of een gerechtvaardigd belang zoals redelijke bedrijfsuitoefening:

 • Website-hoster, voor de opslag van gegevens uit contactformulieren
 • Bank, vanwege verwerking van betalingen
 • Google Analytics, voor de analyse van bezoekgegevens website
 • Boekhouder/belastingadviseur, vanwege inzage in facturen met adresgegevens
 • Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief (nu nog niet aan de orde)
 • Websitebouwen
 • Nieuwsbriefsoftware, voor de digitale nieuwsbrief (nu nog niet aan de orde).

Met deze verwerkers zijn/worden verwerkersovereenkomsten afgesloten waarin privacy-voorwaarden zijn vastgelegd.

Op dit moment, februari 2021 heb ik nog niet te maken met nieuwsbriefsoftware. Mogelijk verandert dat in de toekomst, vandaar dat ik het als mogelijkheid hier heb opgenomen.

 

Cookies

Een cookie is een klein en eenvoudig tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan een website wordt opgeslagen op je computer of mobiele apparaat. Op mijn website zijn alleen technische en functionele cookies te vinden om mijn website naar behoren te laten werken en het gebruiksgemak te garanderen.

Daarnaast worden via Google Analytics algemene bezoekgegevens bijgehouden, maar niet je IP-adres.

Via de instellingen van je internetbrowser kun je eerder opgeslagen informatie verwijderen.

 

Google Analytics op privacy-vriendelijke wijze

Daarmee wordt bezoek- en klikgedrag op de website geanalyseerd. Op de websites van Google en Google Analytics vind je hun privacy-beleid met meer informatie. Dit verzamelen van gegevens gebeurt op een privacy vriendelijke manier; het unieke klantgedeelte van het IP-adres is geanonimiseerd.

 

Je gegevens zijn goed beveiligd

Ik neem de bescherming van je gegevens serieus. Mijn computer is met passende en doelmatige technische maatregelen beveiligd en de website maakt gebruik van een betrouwbare HTTPS-verbinding met Secure Socket Layer (SSL)-certificaat.

Een HTTPS-verbinding kun je herkennen aan het slotje en het woord “ veilig”  voor de url. De leverancier van praktijksoftware draagt tevens zorg voor encryptie (versleuteling) van digitale bestanden, beveiliging van netwerkverbindingen via SSL-technologie en daaraan vergelijkbare technologie.

Therapiedossier

Verplicht bij toepassing van (psycho-) therapie in kader wet WGBO.

Voor een goede begeleiding is het noodzakelijk dat ik, als jouw begeleidend therapeut, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht, opgelegd door de Wet op de Geneeskundige Behandelovereenkomst (WGBO). Ik ben als therapeut aangesloten bij beroepsorganisatie FAGT en bij RBCZ, en houd me aan de door hen gestelde eisen en voorwaarden voor een professionele beroepsuitoefening.

Je dossier bevat jouw persoonsgegevens, aantekeningen over jouw geschiedenis en gegevens over het begeleidingsproces. Ook kunnen in het dossier gegevens opgenomen worden die voor je begeleiding noodzakelijk zijn en die ik, na jouw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener, zoals bijv. de huisarts of een collega.

 

Toegang tot therapiedossier

Ik ga zorgvuldig om met jouw persoonlijke en medische/psychische gegevens en zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot deze gegevens. Als jouw begeleidend therapeut heb ik als enige toegang tot de gegevens in dat dossier. Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit jouw dossier kunnen ook nog gebruikt worden:

 • Om andere zorgverleners te informeren, bijv. als de therapie is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar. Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming
 • Voor het gebruik in geval van waarneming, tijdens mijn (ongeplande) afwezigheid.
 • Voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.

Als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van jouw gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet jouw toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven, zoals in het WGBO wordt vereist, 20 jaar bewaard.

 

Privacy op de factuur

Op de factuur die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je de nota kunt declareren bij je zorgverzekeraar. Dit houdt in:

 • Je naam, adres en woonplaats
 • Geboortedatum
 • De datum/data van de sessie (s)
 • Een korte omschrijving, zoals bijvoorbeeld Behandeling energetische therapie” , met bijbehorende prestatiecode
 • De kosten van de sessie

 

Contact

Corinne van den Bergh-Raat is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring. Ik ben te bereiken via de mail: info@coressence.nl of 06-24905331.