Aanbod

“The only way out, is the way in”

Mijn benadering:

Ik hecht veel waarde aan het opbouwen van een warme relatie met de cliënt, waarbinnen je je veilig voelt. Mijn aanpak is praktisch, spiritueel, betrokken en liefdevol. Door mijn intuïtief vermogen ben ik in staat om met jou snel en adequaat naar de kern van het probleem te gaan en de voor jou beste weg naar oplossing, inzicht en heling aan te reiken. Aan je stem kan ik op bepaalde momenten horen hoe je je voelt en wat er doorheen klinkt.

De kracht van de behandelingen zit in de combinatie van mijn eigen houding die zoveel mogelijk oordeelloos is. Ik nodig je uit om alles wat je belangrijk vindt met me te bespreken. Ik ga te werk met heel mijn hart en aandacht en zet humor en luchtigheid in. Ik ben aanwezig en luister goed. Ik handel integer en betrouwbaar, (wat binnen vier muren besproken wordt, blijft daar). Indien nodig maak ik gebruik van bijvoorbeeld elementen uit de Mindfulness Based Cognitieve gedragstherapie (waarbij je grip leert te krijgen op gedachten, gevoelens en gedragingen). Naast technieken uit motiverende gespreksvoering en geweldloze communicatie, kan ik ook werken met geleide meditatie, stem, zang- en ademoefeningen, healing, reading, coaching- en counselingstechnieken. In de volgende twee hoofdstukjes ga ik iets dieper in op mijn aanpak.

Oplossingsgericht werken:

We lopen allemaal wel eens vast in ons leven, relatie en werk, en denken dat we er niet meer uitkomen. Dat is heel menselijk. We kunnen soms vast zitten in dit zogeheten probleemgericht denken. Het is voor de oplossing daarvan niet altijd nodig om het probleem tot op de bodem uit te diepen. Ik ben er van overtuigd dat je alle hulpbronnen al in je hebt om elk probleem los te laten. Daarom ben ik vooral geïnteresseerd in jóu en wil ik je graag helpen daar weer bij te komen. Oplossingsgericht werken betekent dat we samen de al in jou aanwezige hulpbronnen en sterke kanten vinden. Het is een gezamenlijke zoektocht naar jouw vaardigheden om problemen aan te pakken, naar wat je wél wilt, naar wat wél voor jou werkt. Ik wil dáár met jou de aandacht op richten. Ik help je te reflecteren en stimuleer je om zelf ook bewust te worden, zodat je nieuw gedrag en inzichten gaat aanleren en metterdaad toepassen. Als je goed weet wie je bent, wat je taak is en wat je belangrijk vindt, kun je vervolgens altijd terug vallen op je eigen kracht, mogelijkheden en capaciteiten.

Lichaamsgerichte psychotherapie:

Afhankelijk van je hulpvraag kan ik een traject inzetten waarbij jeugdervaringen een centrale plaats innemen. Lichaamswerk neemt een belangrijke rol hierin. Het lichaam spreekt namelijk zijn eigen taal en verhult niet over wat er speelt. Lichaamsgerichte psychotherapie heft energieblokkades in je lichaam op zodat je beter met jezelf en je gevoelens in contact komt. Lichaamswerk bestaat uit oefeningen om te ademen, te gronden, te laden, te ontladen, contact te maken en expressie te geven. Alles wat je je kunt voorstellen met stem en bewegen, waardoor je je levenslustiger zult gaan voelen. Elk mens is in het diepst van zijn/haar wezen goed en heeft een liefdevol hart. Maar dat hart ondervindt gedurende het leven ook pijn en teleurstelling. Vanaf onze geboorte hebben we geleerd om ons hart tegen negatieve gevoelens te beschermen. We brengen als het ware een pantser aan met spierspanningen en chronische spiercontracties als gevolg. De lichaamsenergie die normaal gesproken vrij zou moeten stromen, raakt geblokkeerd. In het lichaam ontstaan energieblokkades. Deze gestagneerde energie kan een verregaande vervreemding van jezelf tot gevolg hebben: je raakt het contact kwijt met je natuurlijke plaats in de wereld: je gronding. Als je geen contact meer hebt met je gronding, dan gaat dat ten koste van je zelfvertrouwen, van het voelen waar je grenzen liggen, van je identiteit, expressiviteit en levenslust.